วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ปัญหาและทางออก กรณีผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์


รับชมเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ปัญหาและทางออก กรณีผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

รับชมวีดีโอตอนที่ 1
รับชมวีดีโอตอนที่ี 2ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ NBTC Public Forum


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น